BOHOSLUŽBY

Kostel Všech Svatých –
Stříbro
Pravidelné bohoslužby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek Mše svatá v 17. hod. od října do března
Mše svatá v 18. hod. od dubna do září
Sobota Růženec a mše svatá v 9. hod. – 1. sobota v měsíci
Neděle Mše svatá v 10.30 hod.
Kostel svatého Jakuba – KladrubyPravidelné bohoslužby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
NeděleMše svatá v 9. hod.
Mše svatá ve 12. hod. 1x/měsíc – klášter